ربات مدیریت گروه

با فعالسازی این قابلیت، با ارسال موارد مستجهن و پورن کاربران توسط هوش مصنوعی جلوگیری خواهد شد.
بعد از پرداخت جهت فعالسازی، با پشتیبانی در ارتباط باشید.

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد